E-mail: biuro@bofran.pl
Tel: (+48) 696-292-254

BUDYNKI
FLAGA Francji FLAGA Polski

Lista recenzowanych publikacji:

 

« La disparition de la fonction référentielle du langage dans le théâtre d’Eugène Ionesco », Kwartalnik Neofilologiczny, z. 4/2003, s. 517-529.

« L’intentionnalité de Rhinocéros » in: Ecole Doctorale, Rencontres Françaises, Brno 2004, s. 39-44.

« Le clair-obscur dans la théorie et dans la pratique théâtrale d’Eugène Ionesco » in : « Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes », Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 179-185.

« Les séducteurs manqués de Ionesco » in : « L’art de séduire dans la littérature française », Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 249-256.

« La nouvelle à l’heure des TICE. Le cas de www.litteratureaudiocom. » in : Dialogues et Cultures, n° 57, FIPF, Bruksela 2011, s. 133-138.

« Le témoignage du sort humain dans les journaux de Guéhenno et de Ionesco », in : « La condition humaine dans la littérature française et francophone », Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 141-148.

« Tekst literacki w glottodydaktyce. Perspektywa wschodnia », in: «Język – kultura – literatura. Konteksty glottodydaktyczne», Zeszyty Naukowe PWSZ, Neofilologia, t. XVI, Płock 2011, s. 365-372.

« La « méthode » ionescienne ou comment enseigner et apprendre le français », in: « Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia», Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów, 2013, s. 189-200.

« Rola płci w dramacie francuskim XX wieku», in: « Gender w języku, kulturze i literaturze», Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2013, s. 211-224.

« Jak przetłumaczyć to, co trudno nawet opowiedzieć, czyli o przekładzie Sonderkommando. Dans l’enfer des chambres à gaz Shlomo Venezii», in: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 131-138.

 

W druku:

« Les visages de la dualité culturelle de « L’étudiant étranger » de Philippe Labro », Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

« La formation initiale des enseignants de FLE dans les Collèges de formation des maîtres de langues étrangères en Pologne », Dialogues et Cultures, FIPF, Bruksela.

« Wizja zmierzchu w twórczości Eugeniusza Ionesco», Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.