E-mail: biuro@bofran.pl
Tel: (+48) 696-292-254

BUDYNKI
FLAGA Francji FLAGA Polski

     Jestem absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego (w tym jeden semestr studiowałam na Uniwersytecie w Valenciennes we Francji w ramach programu Erasmus). Uzyskałam również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie  literaturoznawstwa francuskiego. Pracę doktorską napisałam w  języku francuskim. Jestem też autorką kilkunastu recenzowanych artykułów opublikowanych w tym języku (patrz lista).

 promocja_doktorskadyplom_dr

     Tłumaczenia wykonuję od kilku lat. Największym wykonanym przeze mnie projektem było ujednolicenie tekstu tłumaczenia pięciotomowej książki pt. „Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu” w wersji francuskiej. Projekt obejmował ponad 100 arkuszy autorskich i trwał trzy lata.

     Ponadto współpracuję z biurami tłumaczeń, wydawnictwami, przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi. Tłumaczyłam pisma urzędowe, umowy, oferty handlowe, katalogi, strony internetowe, instrukcje, patenty, artykuły oraz korespondencję biznesową i prywatną.

     Stale doskonalę kompetencje translatorskie. Ukończyłam kilka kursów dotyczących tłumaczenia organizowanych, między innymi, przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich w Warszawie. Odbyłam również trzymiesięczne praktyki translatorskie organizowane przez mLingua z Poznania dotyczące komputerowego wspomagania tłumaczeń. Pracuję z oprogramowaniem Déjà vu.

 C E R T Y F I K A T Y

Mam również bogate doświadczenie w nauczaniu na różnych poziomach edukacji (więcej).

W wolnych chwilach uczę się hiszpańskiego.

Na życzenie mogę przesłać kompletne CV.